Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, pepelnice jabuke i crne pegavosti lista krompira.

 

Preparat:

Score® 250 EC

Aktivna materija:

Difenokonazol (250 g/kg

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

Namena preparata:

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, pepelnice jabuke i crne pegavosti lista krompira.

 

 

 

 

 

 

 

 

Primena:

Score 250 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu, odnosno zasadu: 

jabuke i kruške za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova na jabuci (Venturia inaequalis) i krušci (Venturia pyrina) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preventivno u koncentraciji: 0,013% tj. 1,3 ml u 10 l vode na 100 m2 za preventivno tretiranje od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, odnosno od fenofaze bubrenja cvetnih pupoljaka (fenofaze 11-51 BBCH skale), ali se bolji efekti postižu tretiranjem posle listanja (na početku rasta mladara), odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka (fenofaze 31-55 BBCH skale) ili kurativno u koncentraciji 0,015-0,02% tj. 1,5-2,0 ml u 10 l vode na 100 m2 ; u periodu od najviše 3 dana od ostvarivanja uslova za pojavu infekcije;

krompira za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria solani) u količini 0,5 l/ha tj. 5 ml u 10 l vode na 100 m2 tretiranjem u vreme pojave prvih simptoma ili kasnije u toku vegetacije po potrebi, sa razmakom između tretmana od 10 do 14 dana. 

Način delovanja:

Aktivna materija u preparatu Score 250 EC je difenokonazol, koji ima translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Ovakvo delovanje obezbeđuje da se praparat ravnomerno raspoređuje u zelenom biljnom tkivu. 
 

Preporuka za primenu:

Score 250 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva ovaj preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).

Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu voćaka, osim sa izrazito kiselim insekticidima. Kada se Score 250 EC meša sa WG ili WP formulacijama pesticida, potrebno je prvo ove preparate rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i Score 250 EC.

Karenca:

14 dana za krompir, 28 dana za jabuku i krušku.

Broj dozvole za promet:

Rešenje Saveznog Ministarstva privrede i unutrašnje trgovine br. 3502/4 od 20.7.2002. i izmena i dopuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

broj 321-02-00012-289/2003-06 od 19.12.2003. godine.

Napomena:

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

 

Preuzimanje materijala:

Score 250 EC liflet