Stabilan i prilagodljiv

 FAO 450

Tip hibrida: zuban

Karakteristike hibrida

§  Čvrsta, niža stabljika sa širokim uspravnim listovima i jakim korenom, otporna na poleganje i sa izraženim Stay-green efektom.

§  Relativno nisko postavljeni klipovi sa 14-16 redova zrna, dužine 20 -24 cm

§  Zrna relativno brzo otpuštaju vlagu u jesen

§  Odlikuje ga brz početni porast nakon nicanja

§  Tolerantan je na kukuruznog plamenca i bolesti klipa


Preporuke za gajenje

§  Hibrid za proizvodnju zrna
Optimalni sklop: 70 - 75.000 biljaka

§  Hibrid koji se može preporučiti za sve intenzitete i vrste gajenja

§  U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm

§  Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvod

 

 

 

Back to top