Lider u kvalitetu

Syngenta akcije na berzama

(20min kašnjenja)

09.10.2015 04:52 CET

Exchange Symbol Price Movement of shares
Zurich SYNN 316.10 Down
New York SYT 65.57 Down
Više informacija  

Novosti iz programa zaštite bilja i semena

Dani polja u povrtarstvu i voćarstvu

Dani polja u povrtarstvu i voćarstvu

Syngenta Srbija održala je Dane polja u povrtarstvu i voćarstvu na više lokacija gde su proizvođači imali priliku da isprate celokupan program zaštite i asortiman semena.

Aktuelnosti:

Sorte i zaštita pšenice

Sorte i zaštita pšenice

Važan je dobar start! Prva karika u lancu koja donosi zaradu je seme. Dobro i kvalitetno, zdravo i sortno, čisto i klijavo - ključni je faktor uspešne proizvodnje.

Dani Polja u ratarstvu

Dani Polja u ratarstvu

Syngenta Srbija je održala centralne Dane polja – u ratarstvu na više lokacija sa celokupnim programom hibrida i sorti, kao i zaštite u usevima: pšenica, kukuruz, suncokret i šećerna repa.

Mere bezbednosti pri setvi

Mere bezbednosti pri setvi

Bezbedno rukovanje i upotreba tretiranog semena treba da bude jedan od prioriteta u setvi. Veoma je važno da se uputstva pažljivo pročitaju i pravilno primenjuju.