Lider u kvalitetu

Novosti iz programa zaštite bilja i semena

Hibridi kukuruza

Hibridi kukuruza

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida kukuruza treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna može biti loš odabir hibrida ili prouzrokovači biljnih bolesti, ... Detaljnije ...

Aktuelnosti:

Embrelia - zaštita i uspeh

Embrelia - zaštita i uspeh

Kombinovani preparat za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice u zasadu jabuke.

CalarisPro selektivni herbicid

CalarisPro selektivni herbicid

Selektivni folijarni i zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih (uskolisnih) korova u kukuruzu.

Mere bezbednosti pri setvi

Mere bezbednosti pri setvi

Bezbedno rukovanje i upotreba tretiranog semena treba da bude jedan od prioriteta u setvi

Operacija Polinator
Brand Image
Artea 330 EC i AmistarExtra fungicidi u pšenici [Detaljnije...]
Good Growth Plan (preusmeravanje na Syngenta Global)
Pišite nam ...

Syngenta akcije na berzama

(20min kašnjenja)

05.05.2015 02:55 CET

Exchange Symbol Price Movement of shares
Zurich SYNN 339.90 Up
New York SYT 71.96 Down
Više informacija