Lider u kvalitetu

Novosti iz programa zaštite bilja i semena

Hibridi kukuruza

Hibridi kukuruza

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida kukuruza treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna može biti loš odabir hibrida ili prouzrokovači biljnih bolesti, ... Detaljnije ...

Aktuelnosti:

Nordox - fungicid na bazi bakra

Nordox - fungicid na bazi bakra

Fungicid na bazi bakra širokog spektra za suzbijanje gljivicnih i zaustavljanje bakterijskih oboljenja

CalarisPro selektivni herbicid

CalarisPro selektivni herbicid

Selektivni folijarni i zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih (uskolisnih) korova u kukuruzu.

Isabion

Isabion

Isabion je organsko djubrivo na bazi aminokiselina - novo sredstvo za povećanje prinosa, kvaliteta i veličine plodova

Pako - pravi izbor za Vas!
Pišite nam ...

Syngenta akcije na berzama

(20min kašnjenja)

31.03.2015 22:44 CET

Exchange Symbol Price Movement of shares
Zurich SYNN 330.70 Down
New York SYT 67.81 Down
Više informacija