Actellic 

Actellic

Wijzigingsdatum 10-4-2014
Insectenbestrijdingsmiddel voor graanopslagplaatsen.


Actellic kenmerkt zich door een goede contactwerking en een uitgesproken

Productinformatie


Toepassingsgebieden


[+] Granen in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Haver
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Winter triticale in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Wintergerst in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Winterrogge in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Wintertarwe in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Zomer triticale in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Zomergerst in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Zomerrogge in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

[+] Zomertarwe in opslag
Plaag/ziekte Insecten en mijten
Dosering 8 ml/1000 kg graan
Toepassing Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic is behandeld. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt van spuitapparatuur waardoor het middel gelijkmatig en fijn verdeeld op de partij graan wordt gebracht. Opmerking: bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.
Eigenschappen Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus), de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.
Veiligheidstermijn n.v.t.
MaxOfApp Per Disease
1

Toelating


Werkzame stof: pirimifos-methyl
Gehalte: 500 g/l
Overige stoffen: nafta, laag kookpunt, aromatisch
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat


Opmerkingen


 

Gevaar en veiligheid


Actellic 50 is een insecticide dat tegen vele insectensoorten werkt. Het middel kenmerkt zich door een goede contactwerking en een uitgesproken dampwerking. Actellic 50 dringt diep in het plantenweefsel door. Het effect van Actellic 50 wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Bij voorkeur niet beneden 20ºC behandelen. Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander (Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granellus),  de graanmot (Sitotroga cerealella) en de meelmot (Ephestia cautella). De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door Actellic 50.

Download

Actellic Veiligheidsinformatieblad