Oogst onze ervaring

Nieuws

View RSS feed

Voorkomen is geld besparen

Voorkomen is geld besparen

Een aantasting door Phytophthora of Alternaria in aardappelen gaat altijd gepaard met opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies. Ook liggen de kosten van de teelt vaak hoger als er een aantasting in het gewas zit.

Houdt uw pootaardappelgewas vrij van bladluizen

Houdt uw pootaardappelgewas vrij van bladluizen

Een hogere virusbesmetting kan resulteren in een klasseverlaging van de partij pootgoed. Het non-persistente Y-virus in pootaardappelen wordt van plant tot plant voornamelijk overgedragen door bladluizen.

Amphore Flex tegen Phytophthora: flexibel in gebruik en dosering

Amphore Flex tegen Phytophthora: flexibel in gebruik en dosering

Amphore Flex is het nieuwe en flexibel inzetbare product tegen Phytophthora. Het middel bevat naast mandipropamid ook cymoxanil en werkt hierdoor zowel preventief als ook curatief.

Advies bestrijding aardappelopslag in maïs

Advies bestrijding aardappelopslag in maïs

Op veel percelen waar de maïs is opgekomen, zie je nu ook aardappelopslag komen. Het gevolg van een zachte winter. De onkruidbestrijding zal hier op aangepast moeten worden.
>
Komt u uit België? Klik dan op hier om verder te gaan naar de Belgische website.
Klik hier voor een weersvoorspelling  van 5 dagen met veldbespuitingsvensters.
Snel zoeken

Geef de volledige productnaam in of selecteer door de eerste letter(s) in te geven.

Zoektekst
Maak uw keuze uit onze producten

Kies middels de keuzelijstjes.
    Updating…
Kies het product type:
   

Gewasgroep:


Gewas:


Categorie: