NK Pako 

NK Pako

FAO 490

 

Вид зрно: зобесто

 

Приход од жетва: зрна 70.000 растенија/ха

 

силажа 75.000 растенија/ха

 

Предности:

• извонреден во својата класа во производство на силажа и свежи зрна

• високите, многулисни растенија овозможуваат рекордна акумулација

   на енергија и големи приноси

• одличната обработка на сточната храна го поставува меѓу најдобрите

   силажни хибриди