Пченка 

 

NK Pako FAO 490

Вид зрно: зобесто

Приход од жетва: зрна 70.000 растенија/ха

силажа 75.000 растенија/ха

Предности:

• извонреден во својата класа во производство на силажа и свежи зрна

• високите, многулисни растенија овозможуваат рекордна акумулација   на енергија и големи приноси

• одличната обработка на сточната храна го поставува меѓу најдобрите     силажни хибриди