U novije vrijeme u proizvodnji vina napravljeni su veliki pomaci, prvenstveno u poboljšanju kvalitete i primjeni novih tehnologija u proizvodnji grožđa, ali i u vinifikaciji.

Kliknite i preuzmite novu brošuru!
Zaštita vinograda

Syngenta Vam nudi vrhunski program zaštite vinove loze od bolesti, štetnika i korova koji pri primjerenoj uporabi daje sigurnost u proizvodnji grožđa za vino ili svježu upotrebu.

Kliknite i program prskanja!

 
Program prskanja vinove loze