Chorus 75 WG je fungicid s preventivnim i kurativnim učinkom za suzbijanje bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu.

 

   

Sastav:

Ciprodinil (750 g/kg).

Formulacija:

Močive granule (WG).

Opis pripravka:

Chorus 75 WG je fungicid s preventivnim i kurativnim učinkom.

Način djelovanja:

Djelatna tvar ciprodinil svojim sistemičnim i translaminarnim kretanjem unutar biljnih organa sprečava pojavu infekcija, ali i rast gljivice u početnim fazama nakon infekcije. Sprečava biosintezu aminokiselina kod gljivičnih organizama. Chorus 75 WG ostvaruje odlično djelovanje i kod niskih temperatura (5°C  naviše). Kurativno djelovanje možemo očekivati do 48 sati nakon infekcije. U svrhu antirezistentne strategije u zaštiti protiv pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke preporučuje mu se dodati neki kontaktni pripravak nespecifičnog načina djelovanja (na osnovi kaptana, mankozeba ili ditianona).

Primjena:

Protiv krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), primjenom do cvatnje u koncentraciji 0,02-0,03% odnosno 20-30 g u 100 l vode. Primjenjuje se u razmacima 7-10 dana.
Protiv sive plijesni vinove loze
(Botrytis cinerea), u količini sredstva 400-600 g/ha. Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji: prvi puta krajem cvatnje (kada je 80% cvatnje završeno), a drugi puta prije zatvaranja grozda.
Protiv paleži cvjetova i sušenja grančica na višnji
(Monilinia laxa), u količini sredstva 300-400 g/ha. Tretiranja provoditi u punoj cvatnji i precvjetavanju.

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom ostalih pripravaka za zaštitu navedenih kultura.

Upozorenja:

Sredstvo se smije primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu voćaka, a najviše dva puta godišnje u istom nasadu vinove loze.

Karenca:

14 dana za višnje, 21 dan za vinovu lozu i 35 dana za jabuku.

Podaci o registraciji:

Klasa: UP/I-320-20/05-01/122.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

50 g, 1 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Chorus 75 WG