за Синджента

Синджента в България

Синджента в България

Синджента създава своя собствена организация в България “Създаването на организащия на Синджента с опитен екип и отлична дистрибуторска мрежа засилва нашето присъствие на българския пазар”

Какво ново

Растителна Защита

Растителна Защита

Почвеният хербицид в рапица ТЕРИДОКС - отлична гарнираност на посевите и безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели. Дивидент Формула М - Върхова технология за третиране на семена житни култури.

Семена полски култури

Семена полски култури

Хибриди РАПИЦА от Синджента съобразени със спецификата на различните условия в различните райони на страната. С патентованата SAFECROSS система осигуряваме хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия за по - високи добиви.

Семена зеленчукови култури

Семена зеленчукови култури

Усилията на Синджента са насочени към селекция на нови продукти, задоволяващи нарастващите технически изисквания на професионалните производители. Широкият спектър от семена на Синджента в България включва следните основни групи продукти:

План за отговорен растеж
Времето
 Продукти 2014

Цена на акциите

(20 мин. Закъснение)

21.12.2014 21:38 CET

Exchange Symbol Price Movement of shares
Zurich SYNN 318.00 Up
New York SYT 64.73 Up
Повече споделена информация