За професионалисти, при царевица

Елумис

Елумис

Широкоспектърният хербицид при царевица за професионалисти - Елумис осигурява отличен контрол на всички важни плевели, вкл. балур от коренища и паламида и прераснали плевели. Много бързо действие /ОД формулация/ и остатъчно почвено действие.

Какво ново

Ранна борба с плевелите при пшеница и ечемик

Ранна борба с плевелите при пшеница и ечемик

Навременната борба с плевелите при пшеница и ечемик е изключително актуален проблем през пролетта на 2015 година. Категоричното действие срещу плевелите и широкия прозорец на приложение са най-важните предимства сега.

Артеа 330 ЕК

Артеа 330 ЕК

Има отличен ефект срещу всички важни болести при житни култури от братене до края на вретенене и спомага за реализиране на максималния добивен потенциал. Надеждно предпазно и лечебно действие на изключително приемлива цена.

Амистар Екстра

Амистар Екстра

Фунгицидът осигурява отличен контрол на икономически най-важните болести при пшеница и слънчоглед, и се отличава с много бързо действие, дълго последействие и върхова рентабилност благодарение на надежния контрол и икономически значимия зелен ефект.

Времето

Цена на акциите

(20 мин. Закъснение)

29.05.2015 14:02 CET

Exchange Symbol Price Movement of shares
Zurich SYNN 430.20 Up
New York SYT 92.95 Up
Повече споделена информация